radnim danima od 10 do 20 sati, subotom 10 do 16;
Ugrinovačka 116/f, Zemun, tel. +381 65 82 52 755

ribice za akvarijum

Uređaj za reverznu osmozu

15.990,00 RSD
Šifra: NK003
Brend: Akvarijum Centar

Voda ulazi u uređaj, puni prvu, drugu, treću kolonu u kojima se nalaze predfilteri. U prvoj koloni je predfilter 25 mikrona druga kolona je dehlorizator, u kojoj se nalazi aktivni ugalj, naravno, aktivni ugalj stigne da ukloni pored hlora i druge materije. Treća kolona je predfiltar od 5 mikrona. Nakon izlaska vode u iz treće kolone postoje dve mogucnosti, jer postoje dve slavinice.

Prva je da dobijemo prečišćenu vodu sa česme, koja je i dalje približne tvrdoće kao pre prolaska kroz pomenute predfiltere, tako što odvrnemo slavinicu, a drugu slavinicu, koja vodi vodu na membranu, zatvorimo. Tu vodu možemo koristiti i za akvarijume gde nije potrebna meka voda i to bez bez bilo kakvih preparata za pripremu vode. Tu vodu koristimo i tamo gde nam je potrebna meka voda tako što je u željenom odnosu mešamo sa demineralizovanom vodom, koju skupljamo nakon prolaska kroz membranu. Ova voda može se koristi i za piće.

Kada zatvorimo tu prvu slavinicu, a otvorimu slavinicu iznad, onda voda ide na membranu, koja je postavljena iznad predfiltera. Na izlasku iz membrane postoje dve cevke. Iz jedne izlazi otpadna voda i nju puštamo u kanalizaciju, a iz druge cevke izlazi demineralizovana voda sa tvrdoćom nula i tu vodu sakupljamo u neki kanister.

Tako dobijena voda nije ni za kakvu akvarističku upotrebu dok se ne pomeša u nekom delu sa nekom mineralnom vodom, onom sa česme ili onom koju smo dobili ispuštanjem na prvu slavinicu. Taj odnos mešanja zavisi od naših potreba. Ovaj uređaj sa ovom membranom daje dnevno 75 galona ili oko 300 litara vode. Kada se predfilteri u ovim kolonama zaprljaju potrebno ih je zameniti novim i redovna njihova promena čuva membranu.

Dimenzije (D x Š x V) 0 x 0 x 0 cm
Težina 3 kg